Empresa

L’origen de S.M. Dezac S.A. s’inicia en el 1982 sota el nom d’Afeisa, com una empresa dedicada al disseny de productes electrònics orientats a les màquines de pesatge. Al llarg dels anys es va anar especialitzant al disseny i producció d’equipament electrònic destinat al control, protecció i mesura elèctrica. A partir de l’any 2000 adquireix el nom de S.M. Dezac S.A. resultat de la fusió de dues empreses del sector.

Ubicada a Viladecavalls (provincia de Barcelona) en unes instal.lacions de 4.000 m2, (i emmarcat en el clúster d’empreses del sector de l’electrònic) destaca per tenir un gran equip humà per afrontar amb les millors condicions les tres grans àrees que la composen: Disseny, Industrialització i Fabricació d’equips electrònics.